marinata

The most difficult person to FACE in life is yourself.

A GRATEFUL heart is the cure for loneliness.

Do not judge the FUTURE by the past.

Never stop reaching for the GOAL in front.

Hold on to your BELIEF, then you will overcome difficulties.

Kind DEEDS can bring good returns.

DREAM is our motivation in life.

WISDOM is to understand that the world is ever-changing.

SINCERITY is a natural spring of water.

Danger brings us TRUE friends.

SMILE is the first step of a new life.


Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi:
‘Suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi shallallaahu’alaihi wa sallam lalu beliau bersabda :
‘Hai anak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat (artinya):
Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu,
Jagalah Allah niscaya kamu dapati Dia ada di hadapanmu,
bila kamu meminta, mintalah kepada Allah,
dan bila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah.
Ketahuilah bahwa umat, seandainya mereka bersepakat untuk memberimu manfaat dengan sesuatu,
niscaya mereka tidak akan dapat memberimu manfaat apa-apa kecuali dengan apa yang telah Allah taqdirkan buatmu,
dan seandainya mereka bersepakat untuk mencelakakanmu dengan sesuatu,
niscaya mereka tidak dapat mencelakakanmu sedikitpun kecuali dengan apa yang Allah telah taqdirkan atasmu,
pena-pena telah terangkat,
dan lembar tulisan pun telah kering.’
.
.
.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahawa Rasulullah sallallaahu ‘alayhi wa sallam pernah bersabda:
"Mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah.
Namun pada kedua-duanya ada kebaikan.
Berjaga-jagalah terhadap perkara yang boleh mendatangkan kebaikan kepada engkau,
pintalah pertolongan daripada Allah.
Sekiranya engkau ditimpa sesuatu musibah,
maka jangan engkau berkata:
"KALAULAH aku lakukan begini maka sudah pasti lain yang berlaku.
Tetapi katakanlah:”Itu merupakan takdir Allah dan Dia melakukan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya ‘KALAU’ akan membukakan pintu amalan syaitan.” [Riwayat Muslim]
.
.
.
Allah swt telah berfirman yang bermaksud:
‘Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk Syurga,
padahal belum sampai kepada kamu (ujian dan cubaan) seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu?
Mereka telah ditimpa kepapaan (kemusnahan hartabenda) dan serangan penyakit,
serta digoncangkan (oleh ancaman bahaya musuh),
sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya:
Bilakah (datangnya) pertolongan Allah? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat (asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah).’
(Al-Baqarah:214)